آخرین لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

لیست مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان ( برای هر دو برنامه EE و OID ) یکسان بوده و درآخرین تغییرات در تاریخ ۴ جولای ۲۰۱۸ مطابق با ۱۳ تیر…