مفهوم ناک NOC

✅ كلمه ناك يا NOC مخفف عبارت National Occupation Classification می‌باشد كه به معناي دسته‌بندی ملي مشاغل است.

✅ یکی از کاربردهای مهم اين دسته‌بندی راحتي كار مأموران مهاجرتي و متقاضيان مهاجرت است. بدین‌صورت كه برنامه‌های مهاجرتي كه بر اساس تخصص حرفه‌ای متقاضيان مهاجرتي عمل می‌کنند نياز به يك مرجع براي دسته‌بندی و تعريف مشاغل دارند. كانادا از NOC براي ارزيابي تخصص متقاضيان مهاجرت استفاده می‌کند.

✅ ناک‌ها ازلحاظ سطح مهارت يا Skill type به پنج دسته تقسيم می‌شوند:

۱- دسته ۰ كه مشاغل مديرتي را شامل میشوند.

۲- دسته A كه مشاغلي با سطح مهارتي حرفه‌ای هستند. مثلاً پزشكان و مهندسان

۳- دسته B براي مشاغل فني در نظر گرفته‌‌اند. مثلاً تكنولوژيست ها و تکنیسین‌ها

۴- دسته C براي مشاغل با سطح مهارتي متوسط در نظر گرفته‌ است. براي مثال می‌توان به قصاب و راننده كاميون اشاره كرد.

۵- دسته آخر كه D می‌باشد براي مشاغل كارگري تعریف‌‌اند مانند كارگران مزارع و كارگران خدماتي

✅ هر كد ناك (به عبارتی هر شغلی) بر اساس شرح وظايف آن شغل ایجاد است. براي ديدن اين مشاغل و شرح وظايف هر كد ناك می‌توانید به اين سايت مراجعه كرده و در قسمت Filter items با واردکردن كد ناك يا قسمتي از عنوان ناك، آن ناك را بيابيد و با كليك بر آن توضيحات مربوط به آن ناك را مطالعه كنيد:

 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/become-candidate/eligibility/find-national-occupation-code.html