شرایط کلی برنامه مهاجرتی EE , OID استان ساسکاچوان

در این پست قصد داریم شرايط كلي شركت در برنامه International Skilled Worker-ISW ساسكاچوان را برای دو برنامه نیروی کار ماهر با نامهای EE  و  OID توضیح دهیم:

✅ براي زير برنامه OID

۱- داشتن حداقل ۶۰ امتياز از سيستم SINP Point.

برای محاسبه امتیاز خود از این لینک استفاده نمایید :

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/applicants-international-skilled-workers/assess-your-eligibility

۲- كسب حداقل CLB4 در زبان انگليسي يا فرانسوي.

CLB4= IELTS General

Reading3.5 Writing4 Litening4.5 Speaking4

۳- داشتن تحصيلات، آموزش يا كارآموزي بعد از دوران متوسطه و پیش‌دانشگاهی برابر با حداقل يك سال در سيستم آموزشي كانادا.

 ۴-داشتن حداقل يك سال سابقه كار در شغلي كه در ليست مشاغل موردنیاز ساسكاچوان و مرتبط با تحصيلات دانشگاهي متقاضي باشد.

۵- در صورت Regulate بودن ناك انتخابي متقاضي، بايد تأییدیه از سازمان مربوطه ارائه شود. در پست های بعدی اشاره میشود.

۶- ارائه تمكن مالي و برنامه اسكان. مقدار تمكن مالي طبق آخرین تغییرات را از لينك زير ببينيد:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/become-candidate/eligibility/proof-funds.html

✅ براي زير برنامه EE :

۱-مجاز بودن به ورود به Pool برنامه اكسپرس اينتري فدرال و همچنين كسب حداقل ۶۷ امتياز از ۱۰۰ امتياز در معيار FSW Point.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/become-candidate/eligibility/federal-skilled-workers/six-selection-factors-federal-skilled-workers.html

 براي محاسبه نمره بالا به‌صورت خودکار از لينك زير می‌توانید استفاده كنيد:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/come-canada-tool-immigration-express-entry.html

۲-كسب حداقل CLB7 در زبان انگليسي يا فرانسوي.

CLB7= IELTS General

Reading 6 Writing Listening 6 Speaking6

۳-داشتن حداقل ۶۰ امتياز از سيستم SINP Point.

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/applicants-international-skilled-workers/assess-your-eligibility

۴-داشتن تحصيلات، آموزش يا كارآموزي بعد از دوران متوسطه و پیش‌دانشگاهی برابر با حداقل يك سال در سيستم آموزشي كانادا.

۵-داشتن حداقل يك سال سابقه كار در شغلي كه در ليست مشاغل موردنیاز ساسكاچوان و مرتبط با تحصيلات دانشگاهي متقاضي باشد.

۶-در صورت Regulate بودن ناك انتخابي متقاضي، بايد تأییدیه از سازمان مربوطه ارائه شود.

۷-ارائه تمكن مالي و برنامه اسكان. مقدار تمكن مالي را از لينك زير ببينيد:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/become-candidate/eligibility/proof-funds.html

♻ چند نكته:

⚠ محاسبه نمره زبان در SINP Point با FSW Point متفاوت است. در سيستم SINP شما براي كمترين نمره درمجموع ۴ مهارت امتياز خواهيد گرفت ولي در سيستم FSW براي هر مهارت به‌صورت جدا امتياز خواهيد گرفت. براي تبديل نمره زبان به CLB از لينك زير استفاده كنيد:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/standard-requirements/language-requirements/test-equivalency-charts.html

⚠ در محاسبه سن، دقت كنيد كه اگر مثلاً سن شما ۳۱ سال و ۱۱ ماه است سن شما برابر ۳۱ سال خواهد بود.

⚠ در محاسبه امتياز شغل، اگر مجموعاً مثلاً ۵ سال و ۹ ماه سابقه كار داريد، امتياز ۵ سال را خواهيد گرفت.

⚠ ليست مشاغل موردنياز استان ساسکاچوان از لينك زير در دسترس است:

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/applicants-international-skilled-workers/sinp-in-demand-occupation-list

⚠ براي آزمون زبان فقط IELTS General، CELPIP Genral و يا TEF فرانسه مورد قبول است.