سوابق كاري، تحصيلات و نمره زبان همسر

تاثير سوابق كاري، تحصيلات و نمره زبان همسر در برنامه مهاجرتي ساسكاچوان:

در برنامه مهاجرتی OID   و  EE ساسکاچوان هيچ كدام از فاكتورهاي سابقه كاري، تحصيلات و نمره زبان همسر امتيازی در SINP POIN ( همان ۶۰ از    ۱۰۰) ندارد و در نتيجه تاثيري در افزایش امتیاز متقاضی اصلی نخواهد داشت. به عبارتی شخص مجرد و متاهل یکسان امتیاز بندی میشوند.

ولي در FSW Point كه بايد از آن امتياز حداقل ۶۷ از ۱۰۰ را بگيريد تا بتوانيد وارد POOL اکسپرس اینتری شويد، داراي تأثیرات زير است:

  • درصورتی‌که همسر داراي نمره زبان انگليسي يا فرانسوي حداقل CLB4 در همه اسکیل ها باشد، ۵ امتياز در FSW Point دارد.

نمره زبان بالاتر از CLB4 تاثیر بالاتر و امتیاز بالاتری نمیاورد.

  • درصورتی‌ که تحصيلات همسر كانادايي باشد، ۵ امتياز در FSW Point دارد.
  • درصورتی‌که همسر داراي سابقه كار كانادايي باشد، ۵ امتياز در FSW Point دارد.