اولین دراو برنامه اکسپرس اینتری استان ساسکاچوان

روز سه شنبه ۳۰ مرداد ماه ۹۷ برابر با ۲۱ آگوست ۲۰۱۸ اولین دراو برنامه اکسپرس اینتری استان ساسکاچوان انجام شد و تعداد ۴۶۶ دعوت نامه برای افرادی که از چندی قبل در این سیستم پروفایل تشکیل داده بودند صادر شد.

مینیمم امتیاز افراد در این دراو ۶۸ از ۱۰۰ بوده است.

علاوه بر داشتم حداقل۶۸ امتیاز شرط داشتن ارزیابی مدرک تحصیلی ECA نیز مد نظرشان بوده و افرادی که در پروفایل شان ارزیابی مدرک تحصیلی نداشته اند دعوت نامه نکرفته اند.

تاریخ دراوها از قبل اعلام نمیشود و افرادی که EOI پر کرده اند میبایست منتظر دراو بعدی باشند.

 

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/international-skilled-worker-eoi-system